يقدم موقعنا تمارين مصححة في لغات البرمجة مثل C / C ++ و PHP
. اكتشف أيضًا مدونتنا التي تحتوي على آخر أخبار التكنولوجيا من هنا

abdelouafi

Administrator
أحدث المقالات
إذا كنت ترغب في مشاهدة الصور ، يرجى النقر عليها
Blog
SUIVEZ NOTRE CHAINE YOUTUBE: قم بالتسجيل في قناتنا عبر هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCCITRMWPcElh-96wCS3EyUg
devoir 1 math tronc commun

مجموعة من دروس و فروض جميع المستويات

دروس الإعدادي - دروس الثانوي الثأهيلي - دروس التعليم الابتدائي - فروض مختلف المستويات الدراسية

فضلا و ليس أمرا شارك هذه الصفحة مع أصدقائك:
On va voir comment réaliser une calculatrice sous Android Studio:

Réaliser l'interface graphique suivante:

upload_2018-2-14_13-22-7.png
Pour faire cette interface graphique, modifier le code source du fichier xml Activity_main.xml comme ceci:

Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >

  <EditText android:id="@+id/EditText01"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="20px"
    android:editable="false"
    android:cursorVisible="false"
    />

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >

    <Button android:id="@+id/button1"
      android:text="1"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/button2"
      android:text="2"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/button3"
      android:text="3"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonPlus"
      android:text="+"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >

    <Button android:id="@+id/button4"
      android:text="4"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <Button android:id="@+id/button5"
      android:text="5"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/button6"
      android:text="6"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonMoins"
      android:text="-"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >

    <Button android:id="@+id/button7"
      android:text="7"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/button8"
      android:text="8"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/button9"
      android:text="9"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonMultiplier"
      android:text="*"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >

    <Button android:id="@+id/button0"
      android:text="0"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonPoint"
      android:text="."
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonC"
      android:text="C"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

    <Button android:id="@+id/buttonDivision"
      android:text="/"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      />

  </LinearLayout>

  <Button android:id="@+id/buttonEgal"
    android:text="="
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    />

  <ImageView android:id="@+id/logo"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/logo_tuto_mobile"
    android:paddingTop="20px"
    />
</LinearLayout>


Le code source du fichier MainActivity.java est :

Code:
package test1.ista.main.calculatrice_project;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Button;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  //déclaration des buttons
  Button b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,bplus,bmoins,betoile,bdiv,bc,begal,bpoint;
  EditText res;
  private double chiffre1;
  private boolean clicOperateur = false;
  private boolean update = false;
  private String operateur = "";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    b0 = (Button) findViewById(R.id.button0);
    b1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
    b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
    b3 = (Button) findViewById(R.id.button3);
    b3 = (Button) findViewById(R.id.button3);
    b4 = (Button) findViewById(R.id.button4);
    b5 = (Button) findViewById(R.id.button5);

    b6 = (Button) findViewById(R.id.button6);
    b7 = (Button) findViewById(R.id.button7);
    b8 = (Button) findViewById(R.id.button8);
    b9 = (Button) findViewById(R.id.button9);
    bplus = (Button) findViewById(R.id.buttonPlus);
    bmoins = (Button) findViewById(R.id.buttonMoins);
    betoile = (Button) findViewById(R.id.buttonMultiplier);
    bdiv = (Button) findViewById(R.id.buttonDivision);
    bc = (Button) findViewById(R.id.buttonC);
    begal = (Button) findViewById(R.id.buttonEgal);
    bpoint = (Button) findViewById(R.id.buttonPoint);

    res = (EditText) findViewById(R.id.EditText01);

    // opération d'addition
    bplus.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        plusClick();
      }
    });

    //opération Mopins
    bmoins.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        moinsClick();
      }
    });


    //opération multiplication
    betoile.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        etoileClick();
      }
    });

    // opération de division
    bdiv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        divClick();
      }
    });


    bc.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        resetClick();
      }
    });

    begal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        egalClick();
      }
    });

    bpoint.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick(".");
      }
    });


    b0.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("0");
      }
    });

    b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("1");
      }
    });

    b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("2");
      }
    });

    b3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("3");
      }
    });

    b4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("4");
      }
    });

    b8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("5");
      }
    });

    b6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("6");
      }
    });

    b7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("7");
      }
    });

    b8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("8");
      }
    });

    b9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        chiffreClick("9");
      }
    });

  }
  public void chiffreClick(String str) {
    if(update){
      update = false;
    }else{
      if(!res.getText().equals("0"))
        str = res.getText() + str;
    }
    res.setText(str);  }


  public void plusClick(){

    if(clicOperateur){
      calcul();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }else{
      chiffre1 = Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      clicOperateur = true;
    }
    operateur = "+";
    update = true;
  }
  public void moinsClick(){
    if(clicOperateur){
      calcul();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }else{
      chiffre1 = Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      clicOperateur = true;
    }
    operateur = "-";
    update = true;
  }

  //voici la méthode qui est exécutée lorsqu'on clique sur le bouton *
  public void etoileClick(){
    if(clicOperateur){
      calcul();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }else{
      chiffre1 = Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      clicOperateur = true;
    }
    operateur = "*";
    update = true;
  }


  public void divClick(){
    if(clicOperateur){
      calcul();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }else{
      chiffre1 = Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      clicOperateur = true;
    }
    operateur = "/";
    update = true;
  }


  //voici la méthode qui est exécutée lorsqu'on clique sur le bouton =
  public void egalClick(){
    calcul();
    update = true;
    clicOperateur = false;
  }

  //voici la méthode qui est exécutée lorsque l'on clique sur le bouton C
  public void resetClick(){
    clicOperateur = false;
    update = true;
    chiffre1 = 0;
    operateur = "";
    res.setText("");
  }

  //Voici la méthode qui fait le calcul qui a été demandé par l'utilisateur
  private void calcul(){
    if(operateur.equals("+")){
      chiffre1 = chiffre1 + Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }

    if(operateur.equals("-")){
      chiffre1 = chiffre1 - Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }

    if(operateur.equals("*")){
      chiffre1 = chiffre1 * Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
      res.setText(String.valueOf(chiffre1));
    }

    if(operateur.equals("/")){
      try{
        chiffre1 = chiffre1 / Double.valueOf(res.getText().toString()).doubleValue();
        res.setText(String.valueOf(chiffre1));
      }catch(ArithmeticException e){
        res.setText("0");
      }
    }
  }
}
 
Top